Geografija za 2. razrede pisane provjere znanja

2.pisana provjera znanja; 

GEO SŠ B.2.3. Učenik analizira i uspoređuje morfološku i funkcionalnu strukturu naselja te uspoređuje obilježja i funkcije ruralnih i urbanih naselja u Hrvatskoj.
GEO SŠ B.2.4. 
Učenik istražuje nodalno-funkcionalnu organizaciju Hrvatske. 

GEO SŠ B.2.5.  Učenik analizira razvoj urbanih naselja, promjenu njihove prostorne i socioekonomske strukture.

Teacher: Ines Glavaš