Sigurnost informacijskih sustava

TSK-SIS

Tehnička škola Kutina
Tehničar za računalstvo
4.F razredni odjel

Teacher: Zoran Pucarin