Načela poučavanja, 3. A razred (MŠBJ)

Cilj (svrha) učenja nastavnog predmeta Načela poučavanja za smjer: medicinska sestra opće njege/tehničare opće njege: 

- objasniti pedagoške pojmove kroz životne primjere, odnosno steći osnovna znanja o pedagogiji kao znanosti, pedagoškim teorijama i metodama

- protumačiti povezanost društveno-povijesnih okvira i životnih vrijednosti kao osnove odgoja

-  objasniti važnost odgojnog utjecaja kroz sva odgojna područja za razvoj sveukupnih čovjekovih mogućnosti

- razlikovati različite vrste utjecajnih razvojnih teškoća i metoda rada 

-  protumačiti važnost obitelji kao osnovne jedinice društva i temelja razvoja svakog pojedinca

- primjenjivati asertivno izražavanje stajališta i vještine komuniciranja s različitim skupinama i pojedincima

- razvijati humani odnos između zdravstvenih djelatnika i bolesnika