Gimnazija Fran Galović Koprivnica - Informatika 3

E - kolegij se koristi u nastavi Informatike za 1., 2., 3. i 4. razrede. Služi za razmjenu materijala i objavljivanje nastavnog sadržaja.