Poslovni plan u 10 koraka

Online edukacija za učenike 4. razreda srednje strukovne škole, smjer komercijalist u trajanju od 20 sati. Kroz 10 koraka učenici će na maštovit i kreativan način izraditi svoj poslovni plan. Prateći korake, učenicima će se sugerirati alati sa e-laboratorija pomoću kojih mogu izraditi umne mape za generiranje poduzetničkih ideja, lay-ot poslovnog prostora, web stranice...

Ovaj tečaj pomaže nastavnicima i učenicima pri ostvarenju osnovnog ishoda  izrade poslovnog plana uz korištenje digitalnih rješenja koja obogaćuju nastavni sat i uvode dinamiku pri njegovom ostvarivanju. Uz ostvarenje ishoda predmeta struke, učenici ostvaruju i Ishode međupredmetnih tema.

Teacher: Ivana Prezzi