Help with Search courses

Kako smanjiti otpad od hrane

Sudionici aktivnosti: učenici od 1. do 4. razreda

 Opis projekta: namjena projekta je edukacija srednjoškolaca i njihovih obitelji o problematici sprječavanja nastajanja otpada od hrane. Ovim projektom proširuju se osnovna znanja iz ekologije i usmjerava se na pravilno razumijevanje uzročno-posljedične veze čovjekovog djelovanja na okoliš, njeguje se odgovorni odnos prema prirodi i svom zdravlju, razvijaju se učenikove sklonosti prema znanstvenom pristupu. Učenici će izraditi i prezentirati videouradak u kojem će na jednostavan način ukazati na razlike između roka trajanja koji je naveden na prehrambenim artiklima  „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“ te naglasiti mogućnost konzumacije hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma, pod uvjetom da je hrana sigurna. Poruka tog videouratka bila bi  „konzumirajte hranu određeno vrijeme nakon „najbolje upotrijebiti do“ datuma“ kako bi učenici i javnost povezali pozitivne učinke konzumacije takve hrane sa smanjenjem otpada od hrane, uz istovremenu uštedu u kućanstvima.

Učenici bi metodom intervjuiranja i razgovora obilazili ugostiteljske objekte (restorane) i uočavali nedostatke i propuste u zbrinjavanja viška hrane. Poseban naglasak biti će na mogućnosti doniranja hrane potrebitima. Posjetit ćemo i lokalne proizvođače autohtonih proizvoda i uočiti probleme s kojima se susreću prilikom prodaje i distribucije hrane trgovačkim centrima i veletržnicama. Na taj način senzibilizirat ćemo učenike i  zainteresiranu javnost o mogućnostima i prednostima kupnje hrane izravno od proizvođača jer takva hrana prelazi najkraći put do potrošača pa se smanjuje  mogućnost njezinog kvarenja i oštećenja ambalaže kod prijevoza i distribucije.

Namjena aktivnosti: razvijati suradničke odnose, kolegijalnost, toleranciju, interdisciplinarno učenje kroz odgoj i obrazovanje  o hrani i vlastitom zdravlju,  odgojno djelovanje u formiranju stavova učenika.

Vrednovanje i diseminacija: učenici će rezultate svojih aktivnosti  prezentirati na Ljetnoj školi u Komiži 2020. u  obliku filma, brošura i  PowerPoint prezentacija u kojima će iznijeti svoja zapažanja, stavove i zaključke.  Rezultati i aktivnosti će se također prezentirati u medijima (pisani ili snimljeni intervjui, članci o aktivnostima, gostovanja u radijskim i tv emisijama te drugim događanjima) kako bi se javnost senzibilizirala za ovaj problem.

 


Pripreme za maturu (prof. Nižić)

U ovom kolegiju pripremat će se maturanti Gimnazije Vladimira Nazora za maturu.

Otapam li ledenjake

Projekt ima za cilj uočavanje utjecaja naših prehrambenih navika na ekološki otisak. Učenici će primjenjivati znanstvenu metodologiju kroz zdravi život i odnos prema okolišu, analizirati svoja ponašanja te zaključiti kako svojim ponašanjem utječu na održivi razvoj. Ciljana skupina: učenici  od 1. do 4. razreda srednjih škola.