Help with Search courses

Pripreme za DM

Ova učionica služi maturantima Zdravstvenog učilišta koji uče njemački jezik da se kvalitetno pripreme za ispit državne mature. Dijelovi državne mature obrađuju se u nekoliko tema, a učenici šalju svoje uratke i dobivaju povratnu informaciju.