Help with Search courses

Računovodstvo troškova i imovine

Usvajanje nastavnih sadržaja u online nastavi iz predmeta Računovodstvo troškova i imovine.

ISHODI:

1.      objasniti pojam i vrste platnog prometa

2.      prikazati obrasce platnog prometa

3.      opisati organizaciju i poslove blagajne

4.      prikazati isprave u blagajni

5.      razlikovati korištenje debitnih i kreditnih kartica kao sredstva plaćanja

6.      prikazati promjene novčanih sredstava

7.      provesti promjene financijske imovine 

8.      izvesti promjene potraživanja u glavnoj knjizi i u analitičkom knjigovodstvu

9.      prikazati promjene obveza u osnovnim i u pomoćnim poslovnim knjigama

10.   provesti izračune cijena zaliha i promjene kratkotrajnih materijalnih sredstava u glavnoj knjizi i u materijalnom knjigovodstvu


RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA I IMOVINE

Virtualna nastava iz predmeta Računovodstvo troškova i imovine.