Help with Search courses

Psihologija_2A (Vrgorac)

Učionica je namijenjena učenicima drugog razreda opće gimnazije. Koristit će se za dijeljenje sadržaja, učitavanje domaćih radova, rasprave i sl. Otvaranjem ove virtualne učionice omogućeno je objavljivanje i dijeljenje sadržaja, dodavanje vlastitih uradaka, komentara i poveznica i sl. U obrazovnome okružju učenicima će se obogatiti i omogućiti različita iskustva učenja. Na taj bi se način, uz rad u stvarnoj učionici, poradilo na samostalnosti i preuzimanju vlastite odgovornosti za proces učenja kako bi se ostvarili ishodi predmeta Psihologija te očekivanja međupredmetnih tema. Učenici će također razvijati i digitalni identitet.

Psihologija_3A (Vrgorac)

Virtualna učionica namijenjena je učenicima trećeg razreda opće gimnazije. Koristit će se za dijeljenje sadržaja, učitavanje domaćih uradaka, rasprava na forumu i sl. Otvaranjem ove virtualne učionice omogućeno je objavljivanje i dijeljenje sadržaja, dodavanje vlastitih uradaka, komentara i poveznica i sl. U obrazovnome okružju učenicima će se obogatiti i omogućiti različita iskustva učenja. Na taj bi se način, uz rad u stvarnoj učionici, poradilo na samostalnosti i preuzimanju vlastite odgovornosti za proces učenja kako bi se ostvarili ishodi predmeta Psihologija te očekivanja međupredmetnih tema. Učenici će također razvijati i  digitalni identitet.