Help with Search courses

Gimnazija Fran Galović - Matematika 1.e

Kolegij se koristi za vrijeme online nastave u Gimnaziji Fran Galović u 1.e razredu.

Teacher: Petra Žiga

Matematika 3.f

Tijekom online nastave, nastava predmeta Matematika će se provoditi zadavanjem zadataka i pisanjem provjera u Loomenu.

Učenici će pristupati svojim AAI identitetima.

Teacher: Marina Njerš

Gimnazija Fran Galović - Informatika 1

E - kolegij se koristi za razmjenu materijala na nastavi Informatike u 1., 2., 3. i 4. razredu.