Pomoć za Pretraživanje e-kolegija

Građa računala

Virtualna učionica za učenike 4. G razreda iz predmeta Građa računala

Nastavnik: Krunoslav Čelig

Operacijski sustavi i mreže

Ovaj kolegij namijenjen je učenicima 4. razreda eksperimentalnog programa Tehničke gimnazije za elektrostrojarstvo.


Nastavnik: Krunoslav Čelig