Help with Search courses

Građa računala

Virtualna učionica za učenike 4. G razreda iz predmeta Građa računala

Operacijski sustavi i mreže

Ovaj kolegij namijenjen je učenicima 4. razreda eksperimentalnog programa Tehničke gimnazije za elektrostrojarstvo.